Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Nytteløse klager

kontrollsanksjon kan bare frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen. Ved stans eller parkering i strid med vilkårene for plassen, vil det normalt ikke være grunnlag for opphevelse av kontrollsanksjonen.

Parkeringsklagenemnda har avgjort mange sakstyper i sine tidligere vedtak.

Det finnes derfor noen saker det er nytteløst å klage over:

 

Parkeringsforskriften

Den 18.3.2016 ble Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer «Parkeringsforskriften» (FOR-2016-03-18-260) kunngjort. Den trådte i kraft 1.1.2017, med noen overgangsordninger. Fra og med denne dato gjelder ikke «Standardvilkår for privat parkering lenger».

Den nye forskriften regulerer all parkering utenom offentlig ferdselsåre. Offentlig ferdselsåre er ferdselsdelen av offentlig vei, beregnet på trafikk for motorvogn, med integrerte arealer som kantsteinsparkering eller lignende.

Altså er det kun myndighetene ved politi, eller kommuner med godkjent virksomhet for dette, som kan ilegge parkeringsgebyr.

Alle andre ileggelser heter kontrollsanksjon. Kontrollavgift eksisterer ikke etter 31.12.2016.

Kontrollsanksjoner kan du klage på dersom du føler at ileggelsen er feilaktig. Du klager da til selskapet som har ilagt den. Får du avslag på din klage kan du ta den videre til Parkeringsklagenemnda.

Mer informasjon finner du på;

www.parkeringsklagenemnda.no

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=parkeringsforskriften

Share on Facebook

Logg inn